08:00 - 15:45

  

مقالات

روش‌های مختلف فراوری جوانه گندم و مزایای مصرف آن

خلاصه

استفاده ازپلاسمای غیرحرارتی فشاراتمسفری

خلاصه

روش های مختلف فرآوری سبوس و مزایای مصرف آن

توضیح مختصر