08:00 - 16:00

  

آرد سوخاری

آرد سوخاری

ویژگی این آرد گرانولهای درشت آن می باشد و برای سوخاری کردن انواع مرغ ، ماهی ، میگو استفاده میشود و بر اساس نیاز و نوع مصرف مشتری اندازه گرانولهای آن قابل تغییر می باشد .