08:00 - 16:00

  

آرد شیرینی های کره ای و دانمارکی

آرد نول کره ای دانمارکی

این آرد (نول) دارای رنگ روشن و درجه استخراج بالا و دانه بندی نرم می باشد که ضمن دار ا بودن میزان بالای پروتیین ، کیفیت گلوتن این محصول نیز بسیار بالا بوده لذا جذب آب این محصول در تهیه خمیر بسیار مطلوب بوده و استفاده از آن را جهت تهیه شیرینی های لایه ای و کره ای دانمارکی که کشش پذیری زیادی در خمیر ان ها مورد نیاز است را مناسب می نماید .