08:00 - 16:00

  

آرد ماکارونی

آرد نول زبر

این آرد با دانه بندی زبر و میزان پروتیین بالا و گلوتن توسط به روز ترین تجهیزات از گندم مرغوب و سخت تهیه می شود که بهترینشرایط را جهت ژلاتینه شدن و تولید محصولی با کیفیت اعلا را ایجاد می نماید