08:00 - 16:00

  

آرد مصارف خانگی

آرد سفید ممتار

انواع آرد گندم مصارف متفاوتی دارند. آرد سفید ممتاز خوشه فارس که در تهیه ی انواع کیک و شیرینی استفاده می شوند میزان گلوتن کمتری داشته تا تردی و یا نرمی بافت شیرینی حاصل شود. آرد مصارف خانگی جهت تهیه انواع شیرینی و کیک ، طی فرایندی سفید می شود تا با جذب رطوبت به شکل گیری ساختار کیک کمک کند. کیفیت آرد پاکتی محصول خوشه فارس به گونه ای است که پخت شیرینی و نان خانگی را برای هر آشپزی در خانه آسان و هموار میکند.

ارد گندم ممتاز

این محصول در وزن 500 گرم و جهت مصارف خانگی تولید میگردد.  آرد گندم ممتاز مخصوص تهیه پیتزا ، حلوا، کتلت و غیره می باشد.