08:00 - 16:00

  

آرد نانهای حجیم و نیمه حجیم

آرد نول ویژه

این آرد تهیه شده از گندم خارجی با پروتئین بالا دارای ویژگی های کیفی مطلوب با فرمولاسیون خاص جهت استفاده در تهیه نان های حجیم می می باشد . 

آرد نول

فرمولاسیون خاص به کار رفته در تولید این محصول باعث ایجاد بافت و حجم مطلوبی در نان های حجیم می گردد. نرمی و رنگ این محصول بسته به سفارش مشتری قابل تغییر میباشد.