08:00 - 16:00

  

آرد ویفر و بیسکویت

آرد ویفر و بیسکوئیت

ویفر نوعی بیسکویت یا نان بسیار نازک، تخت ، معمولا شیرین، ترد و شکننده است.اصلی ترین ماده اولیه خمیر ویفر و بیسکویت ، آرد گندم است . میزان آب جذب شده توسط آرد نقش بسیار تعیین کننده ای در ایجاد قوام مناسب خمیر خواهد داشت. به این دلیل بهتر است از آرد تخصصی ویفر و بیسکویت استفاده گردد. آرد مخصوص ویفر و بیسکویت خوشه فارس با ایجاد کشش پذیری بیشتر به بافت خمیر باعث می گردد محصول نهایی از لحاظ ظاهری شکل مناسب؛ ترد و طعم دلنشین را داشته باشد.