08:00 - 16:00

  

ارد رشته آشی و پلویی

آرد رشته آشی و پلویی

از جمله فرآورده های خمیری حاصل از گندم، انواع رشته مانند رشته پلویی و آشی است که از لحاظ ارزش غذایی در گروه نان و غلات قرار می گیرد. رشته‌ها، انواع مختلفی دارند مانند رشته ماکارونی، اسپاگتی، ورمیشل، رشته آشی و رشته پلویی که به وسیله آن‌ها می‌توان غذاهای متنوعی تهیه نمود. با توجه به کاربرد و مصارف گوناگون انواع رشته ها، اطمینان از کیفیت مطلوب و بهداشتی بودن مواد اولیه آن نقش مهمی در تامین سلامت غذا دارد . آرد رشته آشی و پلویی خوشه، ستاره درجه یک از نوع مرغوب و تهیه شده از لایه های درونی گندم با زمینه رنگ روشن بوده که ثمره استفاده از مدرن ترین تجهیزات آسیابانی موجود در واحد تولید آن میباشد. .