08:00 - 15:45

  

باشگاه مشتریان

شرکت تولیدی آرد خوشه فارس با ایجاد باشگاه مشتریان پل ارتباطی خود را بر مبنای اعتماد آنها در پنجاه دهه فعالیت حفظ و تقویت نموده  وبا به روز رسانی اطلاعات کامل مشتریان خود از جمله نوع محصول مصرفی ؛ طریقه پخت و نحوه ارایه محصول نهایی  امکان عرضه راه حل های منطبق با نیاز های مشتریان بالفعل و بالقوه  را هموار نموده و  با داشتن ابزارهای مدیریتی کارآمد در ارائه خدمات خود   کیفیت، سرعت ، صحت و انعطاف پذیری را در خدمت مشتریان خرد و کلان این شرکت قرار داده است.
ایجاد پایگاه اطلاعات مشتریان همچنین کمک قابل توجهی در شناخت نیاز مشتریان در تنوع محصولات و ارایه راه حل های جامع و مستمر و ایجاد نگاه سیستمی به مشکلات موجود داشته است.

واحد پیشنهادات و انتقادات:
در تحقق آرمان مشتری مداری؛ شرکت آرد خوشه فارس با ایجاد واحد انتقادات و پیشنهادات جهت نهادینه شدن رضایتمندی مشتریان ؛ بهبود عملکرد شرکت و خدمات رسانی بهتر مجموعه  همواره پذیرای شنیدن نظرات مشتریان بوده است .
 

صفحات مرتبط