08:00 - 15:45

  

تقدیرنامه ها

 • کارآفرین نمونه سال 1386
 • صادر کننده نمونه سال 1387
 • واحد صنعتی نمونه سال 1387
 • واحد صنعتی برتر معاونت غذا و دارو سال 1387
 • صادر کننده نمونه سال 1388
 • کارخانه برتر آرد سازی کشوری سال 1388
 • واحد نمونه اداره نظارت بر مواد غذایی سال 1389
 • واحد نمونه آردسازی سال 1389
 • واحد نمونه سازمان صنایع و معادن سال 1390
 • واحد نمونه استاندارد سال 1390
 • صادرکننده برتر سال 1390
 • واحد برگزیده همایش اهمیت مدیریت بر ایمنی و سلامت غذا سال 1391
 • واحد برگزیده سومین جشنواره ملی تجلیل از کارآفرینان و تکریم از واحدهای اشتغالزای کشور سال 1391
 • واحد برتر صنایع غذایی سال 1391
 • کارخانه برتر آردسازی 1392- کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران
 • واحد نمونه صنعتی سال 1393- سازمان صنعت، معدن و تجارت
 • واحد نمونه صنعتی سال 1394- سازمان صنعت، معدن و تجارت
 • واحد نمونه صنعتی سال 1395- سازمان صنعت، معدن و تجارت
 • واحد برتر همایش تقدیر از یکصد برند برتر ملی ایران سال 1396
 • اولین صادرکننده گندم پس از تحریم ها سال 1396
 • واحد نمونه صنعتی سال 1398 ـ سازمان صنعت ، معدن و تجارت 
 • واحد نمونه استاندارد سال 1398 

گواهینامه های بین المللی :
  ISO22000:2005 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
 ISO9001:2015    سیستم مدیریت کیفیت

مدیریت ارشد سازمان با تعهد و اعتقاد راسخ ایجاد محیط کار مناسب، رعایت الزامات قانونی و همچنین بهره گیری از فناوری روز و آموزش های مستمر بر بهبود فرآیندها و در ارتباطات داخلی و خارجی تاکید می ورزد. علاوه بر این در رعایت اصول ایمنی و کیفی محصولات تلاش نموده و بدین منظور الگوی مناسبی را بر مبنای استاندارد 22000:2005 ISO که در بر گیرنده الزامات و اطمینان از کارایی استانداردهای 9001:2008 ISO نیز می باشد، شناسایی و طرح ریزی نموده است و جهت ارزیابی و اثربخشی سالیانه بازنگری و روزآوری می گردد.
در این راستا کلیه کارکنان،خود را ملزم به رعایت الزامات استانداردهای مذکور دانسته و جهت ارتقاء سطح رضایت ذینفعان و مهار نمودن خطرات موثر بر سلامت مصرف کنندگان و تولید محصول سالم ، بهداشتی و با کیفیت مطلوب (مطابق نیاز مشتری) تلاش می نمایند. به این منظور نماینده مدیریت در سیستم کیفیت و ایمنی مواد غذایی با برخورداری از اختیارات کافی مسئول حصول اطمینان از عملکرد صحیح سیستم می باشد.


 

صفحات مرتبط