08:00 - 15:45

  

میکسولوژی آرد

شرکت تولیدی آرد خوشه فارس مجهز به سیلوها با امکانات batching; blending; mixing بوده و این سیستم قابلیت یکسان سازی کیفیت آرد را  با توجه به تنوع کیفیت گندم دارا میباشد. سیستم mixing مجهز به دستگاه هموژنایز بوده بعد از آنکه درصد اختلاط محصول مورد نظر مشخص شد وارد این دستگاه می شود تا محصولی یکنواخت تولید شود . همچنین ضمن اختلاط آردهای مختلف امکان اضافه نمودن افزودنیهای مجاز نیز در این مرحله وجود دارد. 

صفحات مرتبط