آرد رشته‌ی آشی و پلویی

ترکیب و دانه‌بندی آرد رشته‌ی خوشه‌ي گندم فارس مختص محصول رشته است و با سایر رشته‌های خمیری مانند پاستا و ماکارونی فرق دارد. آرد مورد استفاده در محصول رشته رنگی با زمینه‌ی سفید دارد. آرد رشته با بهره از تجهیزات آسیابانی پیشرفته‌ی کارخانه‌ی خوشه‌ی فارس از لایه‌های درونی گندم تهیه می‌شود تا ترکیب مناسب برای تولید رشته‌های آشی و پلویی به دست آید.

کاربرد

از آرد رشته برای تهیه‌ي فرآورده‌های خمیری مانند رشته‌ی آشی و پلویی استفاده می‌شود.

آنالیز محصول

رطوبت 14.2 - 13 %
خاکستر 0.6 - 0.5 %
گلوتن مرطوب 28 - 26 %
گلوتن ایندکس 75 - 65 %
گلوتن خشک 9.3 – 7.8 %
PH 5.5 – 5.8
اسیدیته 1.6 – 1.8
دانه بندی (زیر الک 125 میکرون) 70 - 65 %

سایر مشخصات

وزن محصول: 40 کیلوگرمی
نوع محصول: آرد انواع غذا
نوع پخت: صنعتی
شبکه‌های اجتماعی