مسئولیت اجتماعی

شرکت‌های اقتصادی در برابر جامعه، مردم و محیطی که در آن فعالیت می‌کنند مسئولیت‌ها و تعهداتی بر عهده دارند که به آن مسئولیت اجتماعی گفته می‌شود. به دیگر سخن، هر شرکتی برای حفظ و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند وظایفی بر عهده دارد که انجام درست آنها موجب افزایش حمایت ذی‌نفعان آن شرکت از اقدامات و رویکردهای کلان شرکت خواهد شد. شرکت آرد خوشه فارس نیز این تعهد را در مهم‌ترین شکل خود که مسئولیت اجتماعی زیست‌محیطی است به اجرا گذاشته است.

رفاه زندگی مدرن امروزی بی‌هزینه به دست نیامده است و بی‌هزینه تداوم نخواهد یافت. زندگی شهری مدرن و سبک زندگی همراه با آن، ضررهای جبران ناپذیری بر محیط زیست و سلامت انسان بر جا گذاشته است و می‌گذارد. نمونه‌ای کوچک از فشاری که فعالیت‌های اقتصادی بر پیکره‌ی زیست‌کره وارد می‌کند مسئله‌ی بسته‌بندی محصولات است. برای نمونه، بعد از اختراع پلاستیک در سال ۱۸۵۶ میلادی، کیسه‌های پلاستیکی به مهمان‌های همیشگی خانه‌ها و شهرهای ما تبدیل شده‌اند و از آن هم فراتر و فروتر رفته‌اند و از قله‌های برف‌گیر تا قعر اقیانوس را در تصرف خود درآورده‌اند. این معضلی است که دیروز و امروز به وجود آمده، ولی تا صدها سال دیگر هنوز پا بر جا خواهد بود، زیرا چندین سده طول می‌کشد تا همین مقدار پلاستیک تولیدشده تجزیه و حذف بشود.

با توجه به میزان مصرف بالای کیسه‌های پلاستیکی، حذف آن از زندگی روزانه تأثیر بزرگی در کاهش آلودگی محیط زیست خواهد داشت. شرکت آرد خوشه‌ی فارس در جهت برآوردن بخشی از مسئولیت اجتماعی خود، کیسه‌های پارچه‌ای ویژه‌ی نانوایی‌ها را طراحی و تولید کرده است تا مردم بتوانند با تهیه‌ی آنها در نانوایی‌های شهر شیراز، قدمی در حذف آلودگی پلاستیکی این شهر زیبا بردارند. کیسه‌ی پارچه‌ای نه تنها محیط را آلوده نمی‌کند، بلکه برای حفظ تازگی نان هم بهتر است. شرکت خوشه‌ی فارس در این مسیر به پویش شیراز، شهر سبز بدون پلاستیک پیوسته است.

شبکه‌های اجتماعی