08:00 - 15:45

  

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکتها یا  Corporate Social Responsibility (CSR)  در پیوند با مسیولیت شرکتها در برابر جامعه؛ انسانها و محیطی است که شرکت در آن فعالیت میکند. در واقع هر شرکتی در جهت حفظ و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت میکند وظایفی دارد.  شرکت آرد خوشه فارس نیز این تعهد را در مهم ترین شکل خود که مسیولیت اجتماعی زیست محیطی است به اجرا گذاشته است.
رفاه زندگی مدرن امروزی ضررهای جبران ناپذیری بر محیط زیست و سلامت انسان به جا میگذارد. کیسه های پلاستیکی که بعد از اختراع پلاستیک در سال ۱۸۵۶ میلادی مهمان خانه های ما شده اند تا صدها سال برای تجزیه و حذف آنها زمان لازم است. با توجه به میزان مصرف بالای کیسه های پلاستیکی؛ حذف آن از زندگی روزانه کمک بزرگی در کاهش آلودگی محیط زیست خواهد داشت. شرکت آرد خوشه فارس اقدام به تهیه و توزیع کیسه های پارچه ای جهت نگهداری نان خریداری شده و حفظ تازگی آن در نانوایی ها و همزمان؛ همگامی با کمپین شیراز ـ شهر سبز بدون پلاستیک ـ نموده است .  
 

صفحات مرتبط