آرد سبوس گرفته ویژه

آنالیز محصول

گلوتن مرطوب 32-30
گلوتن ایندکس 75-70
رطوبت 14.2-13.5
خاکستر 1.5-2
PH 5.6-6.5
اسیدیته 4.1
دانه‌بندی 60-55

سایر مشخصات

وزن محصول: 40 کیلویی، فله
نوع محصول: آرد مصارف صنف و صنعت
موارد مصرف: خوراک آبزیان
شبکه‌های اجتماعی