آرد نول

آنالیز محصول

گلوتن مرطوب 27-25
گلوتن ایندکس 95-85
رطوبت 14.2-13.5
خاکستر 0.5-0.38
PH 5.6-6.5
اسیدیته 2.4
دانه‌بندی 80-75

سایر مشخصات

وزن محصول: 25 کیلویی
نوع محصول: آرد مصارف صنف و صنعت
موارد مصرف: تهیه غذای کودک
شبکه‌های اجتماعی