08:00 - 15:45

  

واحد کنترل کیفیت

توان تولید آردهای متنوع و تخصصی در شرکت تولیدی آرد خوشه فارس مرهون تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و پیشرفته واحد کنترل کیفی و حضور پرسنل کارآمد این واحد بوده است.
با تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفی در سال ۱۳۶۱ و ارتقاء آن درسال ۱۳۹۷ ,این شرکت نه تنها به عنوان یکی از اولین شرکت های موفق به دریافت نشان تشویقی استاندارد ملی کشور در سال ۱۳۶۹ شده است ، بلکه به عنوان آزمایشگاه مرجع جهت آنالیز کامل آرد و گندم  پرچم دار جلب رضایت مصرف کنندگان درکیفیت و تنوع محصولات بوده است. با  انجام آزمونهای فیزیکی ، شیمیایی،  میکروبی و رئولوژیکی لازم و مطابق با استاندارد ملی و بین المللی برروی محصولات تولیدی ، این واحد اقدام به ارائه گواهی محصولات خود جهت مطلع نمودن مشتریان از کیفیت آرد مورد نظر و کیفیت محصول نهایی، پیش از استفاده می نماید .

صفحات مرتبط