آرد نول فانتزی

آنالیز محصول

رطوبت 14.2 - %13
خاکستر 0.55 - 0.45 %
گلوتن مرطوب 29 - 27 %
گلوتن ایندکس 85 - 75 %
گلوتن خشک 9.7 - 9 %
PH 5.7 - 5.5
اسیدیته 1.9 - 1.7
دانه بندی (زیر الک 125 میکرون) 80 - 75 %

سایر مشخصات

وزن محصول: 40 کیلویی
نوع محصول: آرد نان‌های سنتی، حجیم و نیمه‌‌حجیم
موارد مصرف: نان پیتا، نان‌های حجیم و نیمه حجیم
نوع پخت: فانتزی، مدرن
شبکه‌های اجتماعی