آرد ستاره فانتزی

آرد نان‌های حجیم خوشه‌ی فارس پس از پخت بافت بافتی متخلخل، اسفنجی و یکنواخت ایجاد می‌کند. به‌علاوه، نان پخته‌شده با این آرد ماندگاری بیش‌تری دارد و از جذب و هضم آن برای دستگاه گوارش بدن آسان‌تر است. استفاده از آرد خوشه‌ی فارس سبب می‌گردد سطح نان حجیم برآمدگی و فرورفتگی نداشته باشد و رویه‌ی نان […]

شبکه‌های اجتماعی