آرد نول سفید ممتاز

در فرایند تولید آرد مخصوص مصارف خانگی سبوس گندم تا حد بسیار زیادی گرفته می‌شود. در نتیجه، این آرد رنگی روشن و بافتی کاملاً نرم دارد. در کنار همه‌ی این موارد، دانه‌بندی ریز این آرد هم سبب می‌شود خوراک پخته شده بافتی اسفنجی و متخلخل و نرم و ترد به خود بگیرد.

شبکه‌های اجتماعی