آرد مخصوص خمیر پیتزا آماده

آنالیز محصول

رطوبت 27-25
خاکستر 80-75
PH 14.2-13.5
اسیدیته 0.5-0.6
دانه‌بندی 5.6-6.5
گلوتن مرطوب 2. 4
گلوتن ایندکس 70-60

سایر مشخصات

وزن محصول: 1000 گرمی
نوع محصول: آرد مخصوص خمیر
موارد مصرف: خمیر پیتزا آماده
شبکه‌های اجتماعی